Det er blitt svært mange forskjellige leverandører av mobilabonnement og konkurransen i markedet er skarp. Når man skal se på prisene på billigste mobilabonnement må man først og fremt se på pris i forhold til forbruk. Det er ditt eget forbruk som i stor grad dikterer hvor billig pris man kan oppnå på sitt mobilabonnement. Når man skal opprette et nytt abonnement eller videreføre et eksisterende så har de aller fleste en god formening om hvor mange taleminutter, tekstmeldinger og hvor mange MB/GB de bruker i måneden. Denne informasjonen bruker man til å finne akuratt det mobilabonnementet som passer aller best. Gjennom forskjellige online tjenesterLes mer →